Setkání absolventu FaMe

Absolventi

 

Ročenka absolventů FaME 2014

(PDF soubor 25 MB)
stáhnout »


Ročenka absolventů FaME 2013

(PDF soubor 109 MB)
stáhnout »


Ročenka absolventů FaME 2012

(PDF soubor 25 MB)
stáhnout »


Ročenka absolventů FaME 2011

(PDF soubor 19 MB)
stáhnout »

Tisková verze (RAR soubor 41 MB)
stáhnout »


Medailonky úspěšných absolventů

Ing. Petra Barešová – absolventka 2011

Absolvovala FaME v roce 2011, v současné době pokračuje v doktorském studijním programu na FaME UTB ve Zlíně, kde je zapojena do dalších projektů a programů. Má zkušenosti s prací na Mezinárodním oddělením UTB a aktivně se stará o zahraniční studenty v organizaci Buddy System Zlín.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Double degree program (bakalářský program) – Ekonomika a management a European Business (University of Huddersfield)
Double degree program (magisterský program) – Marketing a management a Marketing (University of Huddersfield)

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

V současnosti studuji doktorský program na FaME, kde jsem zapojena do různých projektů a programů, ale také jsem měla skvělou příležitost vést semináře a setkat se s odborníky z různých odvětví. Za zmínku stojí také moje dvouměsíční vědecká stáž, kterou jsem mohla absolvovat díky projektu Norské fondy. Výhodou doktorského studia je, že si hodně můžete plánovat čas podle sebe, proto pro mě nebyl problém zároveň pracovat také na Mezinárodním oddělením UTB, kde jsem se podílela na řadě úkolů týkajících se především propagace UTB v zahraničí a propagace studia v zahraničí. Kromě toho jsem také v roce 2014/2015 vedla studentskou organizaci Buddy System Zlín, která se stará o zahraniční studenty na UTB, a jejíž aktivní členkou jsem doposud.

Čím pro Vás bylo studium na FaME přínosné?

Řada mých kamarádů, kolegů, či lidí, které potkávám kolem sebe, se mě ptají, proč jsem si právě vybrala studium na FaME a proč Zlín, když Hradec Králové, odkud pocházím, je téměř 300 km daleko. A já vždy musím přiznat, že mě UTB nalákala na svůj marketing. Když jsem před pár lety jela na Gaudeamus do Brna, neměla jsem ponětí, jak Zlín vypadá, kde leží, a o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsem věděla jen to, že existuje. Ale milé vystupování a perfektní připravenost studijních referentek, široká nabídka možností studia v zahraničí a zaměřenost fakulty na praxi mě přesvědčili o tom, že na UTB studenti nejsou posuzováni pouze jako jedno číslo z mnoha, ale pokud chtějí, tak mají možnost během studia získat i něco víc. A realita předčila mé očekávání. Ve druhém ročníku jsem využila skvělou možnost a odjela na semestr do Francie v rámci programu Erasmus. Poslední ročník bakaláře jsem dokončila ve Velké Británii na univerzitě v Huddersfieldu v rámci tzv. double degree programu, kde jsem kromě studia také zorganizovala festival, za který jsem získala cenu The marketing society prize for final year student of the year (2010). Studium v zahraničí, konkrétně na jedné z nejlepších univerzit ve Velké Británii, mně přineslo spoustu zkušeností a příležitostí. Díky FaME jsem v Huddersfieldu mohla zůstat i v následujícím roce a studovat magisterský double degree program, v oboru Marketing. V rámci předmětu Direct Marketing jsem byla spolu s mým týmem vybrána na reprezentaci univerzity v národní soutěži IDM Student Direct Marketing Competition, ve které jsme skončili na krásném druhém místě. Kromě studia jsem také zorganizovala s kolegou druhý ročník festivalu, který kromě univerzity podpořily společnosti jako Toyota nebo Northen Rail. Po mém návratu do Zlína jsem se nechtěla vzdát mezinárodního prostředí, proto jsem se hned přidala ke studentské organizaci Buddy System Zlín, kde jsem se starala o zahraniční studenty a organizovala pro ně různé aktivity. Dostala jsem také důvěru Mezinárodního oddělení UTB, které si nesmírně vážím, a mohla se podílet se na dalších aktivitách spojených s mezinárodním děním na UTB. Kromě toho jsem se také stala na půl roku dobrovolníkem ve zlínské Naději a byla vybrána na pracovní stáž v rámci tzv. stínování manažerů, které pořádá Business Leaders Forum a strávila měsíc v Praze, kde mi nakonec byla nabídnuta i možnost práce manažerky veletrhu a festivalu pro seniory – což byla zkušenost k nezaplacení. Poté jsem se ale rozhodla vrátit zpět do Zlína, do studentského prostředí, kde jsem nastoupila jako doktorandka na Ústavu managementu a marketingu, vrhla se do projektů na Mezinárodním oddělením UTB a FaME a do doktorských činností spojených s mým výzkumem, ve kterém se zabývám generací 55+. Letos mi začal chybět a znovu lákat život v zahraničí, proto jsem si na jaře letošního roku podala projekt v rámci Norských fondů, které podporují mobility studentů. Projekt byl vybrán a já strávila skvělé dva měsíce v norském Lillehammeru. Během mého studia jsem také získala dvě ceny Galavečer UTB a má Diplomová práce byly oceněna Cenou Zdeňka Rybky. K zdárnému dokončení doktorského studia mi chybí ještě dva roky, tak uvidíme, co mi přinesou:-)

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Spíše než absolventům, bych chtěla vzkázat budoucím či současným studentům, ať se nebojí chopit příležitostí, které jsou kolem nich, a jdou si za svými cíli a sny, protože „Co chceš, můžeš.“ T. BaťaIng. Lívia Pekajová – absolventka 2010

Absolvovala FaME v roce 2010. V současné době pokračuje ve studiu Ph.D. na Ostravské univerzitě, Přírodovědecké fakultě, obor Politická a kulturní geografie a dále studuje na Masarykově univerzitě v Brně, Právnické fakultě obor Master of Public Administration. V minulosti absolvovala několik zahraničních konferencí a letních univerzit zaměřených na problematiku EU (například v Říme, Lisabonu, Budapešti aj.). V Eurocentru Zlín, kde v současné době působí jako vedoucí, pracovala v minulých dvou letech na pozici referenta.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudovala?

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

V současné době pracuji pro Úřad vlády České republiky, konkrétně pro odbor Informování o evropských záležitostech. Tento zřizuje v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech 14 krajských center, přičemž ve zlínském působím jako vedoucí. Tato pozice zahrnuje celkové vedení a management Eurocentra Zlín a současně také dohlížím na plnění komunikačních priorit.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

S Univerzitou Tomáše Bati, respektive s Fakultou Managementu a ekonomiky, nás pojí dlouhodobá spolupráce založená na stejných hodnotách a cílech. Mimo odborných přednášek o aktuálních výzvách Evropské unie spolupracujeme na projektech, jenž se týkají studia a práce v Evropské unii tak, aby byl potenciální kanditát na evropském trhu práce nejen úspěšný, ale i konkurenceschopný. Podílíme se i na zpracovávání bakalářských a diplomových prací, stejně tak umožňujeme vykonání odborné stáže.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Zajímavou zpětnou vazbu a možnost spolupracovat s talentovanými studenty.

Ing. Radomír Šerek - absolvent 2009

Absolvoval magisterský studijní program v roce 2009. V současné době pokračuje na své Alma Mater v doktorském studiu. Svou profesní dráhu začínal v roce 2000 jako servisní technik laboratorních diagnostických přístrojů firmy Dade Behring. Během práce začal studovat magisterský studijní program a ještě před jeho dokončením využil příležitosti k získání manažerské pozice ve firmě Siemens. Stal se vedoucím servisu a zákaznické podpory v jedné z divizí společnosti Siemens – Healthcare Diagnostics. Oblast jeho působnosti a odpovědností se velmi rychle rozšiřovala. Nyní vede servis a zákaznickou podporu ve dvou územních klastrech: CEE – Střední a východní Evropa a RCA – Rusko a střední Asie.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Na Fakultě managementu a ekonomiky jsem absolvoval studijní program Ekonomika a management, studijní obor Management a marketing.

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

Pracuji pro společnost Siemens s. r. o. na pozici vedoucího servisu a zákaznické podpory. Jedná se o velmi zajímavou a rozmanitou práci, která zahrnuje jak poskytování služeb přímým zákazníkům firmy Siemens, tak spolupráci s distributory a servisními partnery na území střední a východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského Svazu.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Cítím závazek vůči zdejší fakultě, protože také díky ní jsem v nynější pozici. Osobní účet „má dáti – dal“ vyrovnávám přednáškami pro studenty FaME UTB ve Zlíně a také Univerzity Pardubice. Dále podněcuji a rozvíjím spolupráci s Vysokými školami u nás v Siemensu společně s personálním oddělením formou odborných praxí a trainee programů.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Především si můžeme studenta tzv. „oťukat“ dopředu. Během ročního trainee programu jej poznáme určitě mnohem lépe než během tříměsíční zkušební doby. Taktéž on má možnost poznat firmu důkladněji, a pokud zjistí, že mu práce nebo firemní kultura nevyhovuje, může si nakonec vybrat jinou firmu, ale nabyté zkušenosti mu budou určitě cenným aktivem. Další výhody spatřujeme i pro obohacení znalostí vlastních zaměstnanců. Nejen tím, že s přicházejícím studentem získávají nejnovější teoretické poznatky, ale také tím, že velmi účinnou metodou učení je, když můžete zaučovat někoho jiného. Přitom získáváte nový úhel pohledu a přicházíte na zajímavé poznatky a nové souvislosti.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Ano. Aby si vytvořili žebříček hodnot a priorit, který jim pomůže snadněji se rozhodovat v obtížných situacích a umožní jim efektivní řízení vlastního času (Time Management). Aby vždy hledali řešení, za kterými se skrývá přidaná hodnota nebo užitek pro všechny zainteresované (tzv. Win-Win řešení). Aby se učili cizí jazyky. Angličtina a němčina je nutný základ. Doporučuji alespoň ještě jeden jazyk, např. ruštinu.

Ing. Jan Čelůstka – absolvent 2007

Absolvoval v roce 2007 a již tehdy bylo jasné, že nepůjde o klasického absolventa UTB. Během studia se totiž ukázaly jeho slušné předpoklady pro triatlon. Ke své plavecké minulosti tedy přidal další dvě disciplíny - kolo a běh. Už ve 2. sezóně se mu podařilo probojovat do národní reprezentace a záhy na to také do série světových pohárů, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Největší úspěch prozatím dosáhl na Světovém poháru v Koreji, kde vybojoval skvělé 4. místo. Nyní se připravuje na beze sporu největší mezník kariéry - Olympijské hry v Londýně.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

Má pozice se oficiálně jmenuje „instruktor sportu při Centru sportu Ministerstva vnitra“. Zkráceně jsem profesionální sportovec – reprezentant v olympijském triatlonu. Jsem sám sobě zároveň manažerem, za což děkuji právě FaME.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Po absolvování magisterského studia již s FaME dále přímo nespolupracuji. Dále ale spolupracuji s lidmi, se kterými jsem se během studia potkal a navázal kontakt.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Jednoznačně mi ulehčuje život, když vím, na koho se mohu obrátit a spolehnout.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Studiem na FaME to teprve začíná, ale s dobrým začátkem je ten zbytek vždy jednodušší.

Ing. Zuzana Lacková - absolventka 2006

Studium zaměřené na finance absolvovala v roce 2006. Po ukončení studia se z většího množství úspěšně absolvovaných konkurzů rozhodla přijmout pracovní nabídku v mezinárodní auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers, kde i mezi její klienty patřily nejvýznamnější české společnosti jako Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj, Tesco, T-Mobile nebo Komerční banka. Z pozice asistenta auditora se během let vypracovala na pozici senior asistenta a později i asistenta manažera. V roce 2010 získala po úspěšném složení zkoušek titul ACCA ("Association of Chartered Certified Accountants"). V témže roce se rozhodla pro nový krok v kariéře a využila možnosti odjet na zahraniční stáž v rámci PricewaterhousCoopers. Dodnes tak působí na pozici senior asistenta v kanadské pobočce PricewaterhouseCoopers v Calgary, kde mezi její největší klienty patří společnosti zaměřené na těžbu a zpracování ropy a zemního plynu.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudovala?

Studijní program Finance, studijní obor Hospodářská politika a správa.

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

V současnosti pracuji na pozici senior asistent auditor v mezinárodní auditorské firmě PricewaterhouseCoopers, která má sídlo v Calgary, v Kanadě. Naší úlohou je vykonávat audit finančních výkazů společnosti a shrnout výsledky naší práce v auditorském výroku.

Chtěla byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

FaME Vás připravila na pracovní život především po teoretické stránce, neváhejte proto své znalosti co nejdříve uplatnit v praxi. Neskončete se vzděláváním ani po ukončení studia UTB, neustále prohlubujte své vědomosti. Nebojte se za prací vycestovat, pokud budete mít příležitost. Je to skvělá zkušenost.

Ing. Lukáš Pytloun - absolvent 2006

Absolvoval v roce 2006. Jeho kariéra už na první pohled vypadá jako naplnění „amerického snu“. Je dosud nejmladším držitelem titulu Živnostník roku. Získal ho v roce 2009. “Jako student jsem hodně cestoval. Při tom jsem si uvědomil, že v Liberci není dostatek kvalitního ubytování. Poměr mezi kvalitou a cenou nebyl ideální, a tak jsem s tím chtěl zahýbat,” říká Lukáš Pytloun. Začal podnikat již jako student třetího ročníku vysoké školy v roce 2003, kdy si z úspor ze zahraničních brigád a bankovního úvěru koupil starý dům ve velmi špatném stavu s pěti bytovými jednotkami. Ruinu začal postupně rekonstruovat a z domu nakonec vznikl penzion s 54 lůžky. V současné době provozuje pět hotelů a dva penziony s celkovou kapacitou cca 400 lůžek. Lukáš Pytloun dosud otevíral každým rokem jednu pobočku, podobným tempem chce pokračovat i nadále třeba i v dalších regionech.

Ing. Karel Kučera - absolvent 2005

Karel Kučera odmaturoval na Northwest Area High School v USA a na Střední průmyslové škole ve Zlíně. V roce 2005 absolvoval Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
První pracovní zkušeností byl zlínský strojírenský podnik Tajmac – ZPS. Nastoupil zde jako prodejce náhradních dílů. Následně byl vedoucím divize Customer Service. Již v roce 2001 začíná pracovat ve společnosti Barum Continental v divizi marketingu, kde je zodpovědný za komunikaci společnosti s novináři a marketing intelligence. V roce 2005 se stal ředitelem divize Marketing pro region střední a východní Evropy. Pod jeho vedením v této divizi byla realizována celá řada aktivit, včetně například projektů globálního využití sponzoring FIFA a UEFA pro značku Continental.
Od roku 2012 převzal post ředitele společnosti ContiTrade Services s. r. o. – provozovatele auto-pneu servisní sítě Best Drive. V rámci dané pozice zodpovídá i za retailové operace ve střední a východní Evropě.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Na Fakultě managementu a ekonomiky jsem absolvoval studijní program Ekonomika a management, studijní obor Management a marketing.

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

V současné době pracuji ve společnosti ContiTrade Services s. r. o. na pozici ředitele společnosti. Tato pozice v sobě obsahuje komplexní soubor činností nutných k řízení obchodní společnosti. Díky zodpovědnosti za region střední a východní Evropy má práce zahrnuje i určitý mezinárodní podtext.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Jakožto společnost se sídlem ve zlínském regionu se snažíme maximálně využívat spolupráce s FaME. Jedná se zejména o „klasické“ zadávání témat pro bakalářské, či diplomové práce, vzájemná participace na různých, převážně marketingových projektech nebo odborná podpora studia. Vždy se snažíme, aby spolupráce byla přínosná pro obě strany, jak pro studenta, či školu, tak i pro naši společnost. Spolupráci s FaME chceme nadále prohlubovat a rozvíjet.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Student, který ještě není „ovlivněn“ praxí, danou problematikou a „obecně zaužívanými postupy“ se dokáže, tedy pokud chce, podívat na problém z jiného pohledu a přijít s kreativním řešením. Což obohatí obě strany o nové poznatky. Spolupráce s FaME nám dává i přehled o talentech a možných nových kolezích, čo kolegyních.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Vzdělání, či získávání zkušeností musí být hlavně kontinuální proces. Proto dosažením titulu, na jakémkoliv stupni vzdělání, život nekončí, ale teprve začíná. Člověk, který opouští školu, není člověkem připraveným, ale pouze předpřipraveným. Snažte se maximálně využívat všeho, co vám škola během studia nabízí, zejména pokud se jedná o zahraniční stáže, či participace na projektech. Nebojte se výzev a nepodceňujte na první pohled lehké, či pozici vysokoškolsky vzdělaného člověka podřadné úkoly. Mějte oči vždy otevřené. Jakákoliv činnost vám vždy něco přinese a obohatí vás.

Ing. Daniel Remeš, Ph.D. - absolvent 2004

Absolvoval v roce 2004 a v roce 2008 dokončil doktorský program, ve kterém se zaměřoval na oblast podnikových financí. Ve firemní praxi se mu oblast financí nejprve vyhýbala. Od roku 2007 působil na pozici obchodního ředitele rodinné firmy. Po roce přešel na pozici ředitele nákupu větší firmy ve Slovenské republice. V současné době působí na pozici vedoucího ekonomického úseku a současně je členem představenstva dané společnosti. Dnes působí také jako lektor kurzů v oblasti finančního řízení pro podnikovou praxi. Spolupracuje s několika podniky v oblasti strategického řízení. Dodnes působí na FaME, kde přednáší několik předmětů a spolupracuje na projektech. Oblast firemních financí se mu stala koníčkem.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

V současné době jsem člen představenstva a vedoucí ekonomického úseku. Tato pozice zahrnuje ekonomické řízení společnosti – finanční plánování, rozpočty, kalkulace, controlling, reporting, řízení cash flow, účetnictví, daně, personální oblast, ICT. Současně jsem zástupce výkonného ředitele společnosti.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Od doktorského studia až do dnes stále působím na FaME. V rámci doktorského studia jsem vedl semináře. Po jeho absolvování jsem začal přednášet předměty Řízení hodnoty a výkonnosti podniku a Diplomový projekt. Jsem také zapojen do projektu na inovaci výuky s názvem FINPORT. Společnost, ve které pracuji, a FaME připravuje projekt s využitím inovačních voucherů Zlínského kraje. Samozřejmostí je zpracování diplomových prácí a bakalářských v naší společnosti.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Udržování a rozvíjení získaných znalostí v oblasti finančního řízení. Možnost implementace nových přístupů a metod.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Firemní praxe je velmi bohatá a plná překvapení. Využívejte vlastního rozumu a získaných znalostí z FaME pro Váš úspěch.

Ing. Lukáš Procházka - absolvent 2001

Absolvoval magisterské studium na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně v roce 2001. V letech 2001-2002 absolvoval roční stáž v národním parku Grand Canyon v Arizoně a v oblasti cestovního ruchu se pohybuje dodnes. Od roku 2004 žije a pracuje v národním parku Banff v Kanadě, kde začínal nejdříve jako Sales Coordinator a Sales Manager v hotelu , od roku 2010 pak působí na pozici Marketing Manager, Asia ve společnosti Banff Lake Louise Tourism, zabývající se propagací národního parku Banff coby turistické destinace po celém světě. V rámci této pozice je zodpovědný za marketingové aktivity na asijských trzích.

Ing. Lukáš Výlupek, Ph.D. – absolvent 1999

Absolvoval v roce 1999 a v roce 2005 dokončil doktorský program. Již v průběhu doktorského studia začal pracovat jako konzultant pro poradenskou divizi společnosti KPMG. Od roku 2005 pak působil jako manažer v pražských kancelářích společnosti Arthur D. Little a The Boston Consulting Group, kde se zaměřoval na energetiku. Mezi jeho klienty patřily téměř všechny významné energetické společnosti ve Střední a Východní Evropě. V roce 2013 pak přijal nabídku na pozici Principal v Dubajske kanceláři Arthur D. Little, kde se nyní zěmřuje na obdobnou problematiku, avšak pro klienty z regionu Blízkého Východu a Jihovýchodní Asie. V rámci své pozice je také zodpovědný za nábor nových zaměstnanců, kteří se rekrutují z těch nejprestižnějších škol na světě jako jsou Harvard, Oxford, Wharton, MIT nebo INSEAD. Před odjezdem do zahraničí aktivně spolupracoval s FaME, kde každoročně přednášel pro nadané studenty fakulty.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika. V rámci doktorského studijního programu pak obor Management a ekonomika.

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

V současné době řídím velké poradenské projekty jejichž cílem je umožnit našim klientům např. vstup na nové trhy nebo zefektivnit vnitřní fungování tak, aby se stali ještě úspěšnějšími ve svém stávajícím podnikání. Tato pozice zahrnuje téměř každodenní spolupráci s top managementem největších energetických na svetě, kterým naše týmy pomáhají při řešení těch nejsložitějších strategických problémů.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Již v rámci doktorského studia jsem vyučoval předměty jako Strategický management. Před odjezdem do zahraničí jsem se snažil alespoň jednou ročně udělat přednášku pro nadané studenty této fakulty, ve které jsem jim představoval pro ně málo známý svět strategického poradenství. To teď bohužel není možné, ale pevně věřím, že v blízké budoucnosti bude moje spolupráce s fakultou ještě intenzivnější než v minulosti.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Musím přiznat, že v současnosti je to pro mě hlavně příjemný návrat na místo, kde jsem strávil více než 7 let života. Zároveň ale věřím, že již brzo potkám na FaME talentovaného studenta, který potvrdí to, že i student této regionální školy se může vyrovnat studentům z těch nejlepších světových univerzit a být úspěšným v tak náročném oboru jakým je strategické poradenství.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Nebojte se snít o tom, že dokážete v životě velké věci. Je to možná jen první, ale zato nejdůležitější krok k tomu, abyste si svoje sny splnili.

Aktualizováno 1/2015

Ing. et Mgr. Petr Vabroušek - absolvent 1999

Absolvoval magisterské studium na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 1999, kdy již měl za sebou vystudovanou Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již během studií se dal na profesionální triatlonovou dráhu, které se věnuje dodnes. Mezi jeho největší úspěchy patří 8x titul Mistra ČR v dlouhém triatlonu, druhé a třetí místo na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu (v letech 1999 a 2005) a dvě celková vítězství Světového poháru v dlouhém triatlonu (v letech 2006 a 2011). V roce 1999 se v Almere stal držitelem dodnes platného českého rekordu na trati Ironman s časem 8:04:11.

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Ve Zlíně jsem vystudoval obor Marketing a ekonomika. V Brně předtím teoretickou ekonomii.

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

Profesionálně závodím v triatlonu a každoročně reprezentuji ČR na závodech SP, ME, MS a závodech světové série Ironman. Současně zastupuji dvě značky (Blue Seventy a SLS3) na českém a slovenském trhu. Více informací na www.petrvabrousek.eu.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Nezapomínejte také na péči o svou tělesnou schránku. Na rčení "Ve zdravém těle zdravý duch" je hodně pravdy! Budete sami překvapeni, o kolik se při pravidelném sportování zvedne váš výkon v práci.

Ing. Tomáš Novotný – absolvent 1997

Absolvent Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pracuje ve společnosti BAŤA od r. 1997. Postupně prošel tréninkem v obchodním, marketingovém a personálním oddělení, a od roku 2000 zajišťoval rozvoj obchodní sítě. Od r. 2008 zastává pozici ředitele obchodního provozu v BAŤA, akciová společnost. Člen představenstva BAŤA, akciová společnost a Baťa Slovensko, a.s..

Celý medailonek zde...

Jaký obor jste vystudoval?

Management a ekonomika

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

Dnes pracuji v pozici ředitele obchodního provozu, což obnáší rozhodování o celé prodejní síti baťovských prodejen, včetně e-shopu. Řešení otázek jako např. máme dostatek prodejen, jsou na správných místech, správně veliké, dostatečně atraktivní, máme schopný personál, umíme poskytnout nejlepší služby na trhu v duchu náš zákazník náš pán, zkrátka jak nejlépe uspokojit vrtošivého spotřebitele, je každodenním chlebíčkem pozice.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Mám v permanentní nabídce témata ke zpracování diplomových prací pro zájemce o poznání provozního zákulisí prodeje bot.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Zpracování diplomek řeší praktické potřeby a úkoly, jejichž výsledky a poznatky se okamžitě aplikují v procesu. Osobně mě to udržuje v kontaktu s „nenakaženým“ pracovním elánem a potenciálem studentů, z nichž se mohou rekrutovat naši noví spolupracovníci. Právě nedávno se tak stalo, a můj tým se rozrostl o úspěšnou řešitelku diplomky.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Na začátku kariéry mívá člověk většinou hodně elánu, ale málo zkušeností. Průběhem praxe se to začne pomalu otáčet. Absolventům přeji, aby si po celou svou kariéru tento prvotní elán udržovali i přes příliv zkušeností.
Ing. Michal Pavelka – absolvent 1994

Absolvoval v roce 1994. V rámci výměnného programu strávil část svého studia na European School of Management v Berlíně. Při svém nynějším zaměstnání se účastnil programu Ahold leadership Academy v Harvard business school v Bostonu. Svou profesní kariéru započal v marketingovém oddělení ve společnosti HP Tronic ve Zlíně. Do oblasti maloobchodu vstoupil v roce 1997, kde působil na různých vedoucích pozicích ve společnosti BILLA a Kaufland v České republice. Od roku 2010 je viceprezidentem pro operativu společnosti Ahold Czech Republic, která provozuje síť prodejen Albert. Je zodpovědný za provoz a zaměstnance na všech prodejnách Albert v ČR. Prostřednictvím operačního managementu vede prodejny tak, aby každý den byly připraveny nabízet zákazníkům co nejkvalitnější služby a zajistit tak, aby se do prodejen rádi vraceli.

Celý medailonek zde...

V jaké organizaci a na jaké pozici dnes působíte a co tato pozice obnáší?

Jsem členem představenstva společnosti Ahold Czech Republic, která provozuje síť supermarketů a hypermarketů Albert a jako Vicepresident Operations jsem odpovědný za řízení prodejen. Právě v blízkosti Zlína ve městě Slavičín otevřeme dne 2. května 2012 naši 282 prodejnu.

Jakým způsobem spolupracujete s FaME?

Společnost Ahold nepracuje exkluzivně s konkrétní vysokou školou, ale má mnoho aktivit, kterými studenty a absolventy oslovuje. Účastníme se veletrhu pracovních příležitostí. Na našich webových stránkách máme sekci, kde nabízíme všem studentům z celé republiky možnost účastnit se programů jako je např. Summer Internship – letní stáž na centrále společnosti, kdy student pod supervizí garanta pracuje na zadaném projektu a nebo Management Trainee Program organizován na mezinárodní bázi a samozřejmě Albert Akademie pro budoucí manažery prodejen.
Zároveň organizujeme Ahold Open Day, kde se studenti setkávají se zástupci naší společnosti a seznamují se s maloobchodem a operativou.

Co Vám a Vaší organizaci tato spolupráce přináší?

Není snadné přilákat absolventa vysoké školy do maloobchodu. Ale ti, kteří vstoupili do programu nebo již na nějakou konkrétní pozici, jsou překvapeni, co všechno retail nabízí. Díky aktivitám, které pro studenty organizujeme, mohou všichni nahlédnout do zákulisí procesů, které se odehrávají, než si zákazník v prodejně nakoupí.
Absolventi nám přináší čerstvý vítr, energii, chuť po zodpovědnosti a flexibilitu.

Chtěl byste něco vzkázat čerstvým absolventům FaME UTB?

Studium je kvalitní průprava a praxe je živý proces. Velkou nutností je se stejným nasazením, které jsme věnovali studiu, dokázat přijímat i nové impulzy v práci. Je důležité stále na sobě pracovat a snažit se být lepší každý den.

 
Journal of Competitiveness

Homepage | Aktuality | Fotogalerie | Možnosti spolupráce | Absolventi | Kontakty a odkazy | Job centrum UTB |

Copyright © 2010-2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky ; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.