Setkání absolventu FaMe

Fotogalerie

 

17. 9. 2010 - Setkání absolventů 2010

 
Journal of Competitiveness

Homepage | Aktuality | Fotogalerie | Možnosti spolupráce | Absolventi | Kontakty a odkazy | Job centrum UTB |

Copyright © 2010-2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky ; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.