Setkání absolventu FaMe

Job centrum

 

Job centrum je webový portál, který slouží především k zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Jeho prostřednictvím jsou studentům zprostředkovávány stáže, praxe i pracovní místa, ale také například diplomové a bakalářské práce. Zaregistrováním můžete zvýšit svou šanci na uplatnění na trhu práce nebo naopak nabídnout studentům uplatnění ve vaší organizaci.

Portál je současně komunitním místem, kde se můžete setkávat se svými bývalými spolužáky.

Portál jobcentrum.utb.cz
 
Journal of Competitiveness

Homepage | Aktuality | Fotogalerie | Možnosti spolupráce | Absolventi | Kontakty a odkazy | Job centrum UTB |

Copyright © 2010-2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky ; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.